Dansk Ornitologisk Forening inviterer på kig-på-fugle tur i Bakkely Skoven. Dagen byder på en gåtur ad stierne, hvor der skal kigges efter mejser, drosler, finker, og der er gode muligheder for træk af rovfugle og vadere. Pausen holdes ved shelterne, hvor du kan indtage dine medbragte drikkevarer. Den 20 år gamle skov har en pæn variation af arter, så det bliver en spændende tur.